Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Ngày 07/5/2014, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Lại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lưu Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Đẩu đã chủ trì họp trực báo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND huyện Lê Thị Đan, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đinh Dươm; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban ngành trực thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; các hội, đoàn thể huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 

 

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Lại kết luận như sau:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa vụ Xuân Hè năm 2015 trên địa bàn xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Kim; tiếp tục triển khai sản xuất vụ Hè Thu và các cây trồng cạn đạt kế hoạch, cơ cấu giống hợp lý. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kịp thời công tác phòng, chống sâu bệnh gây hại các loại cây trồng. Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi để tiến hành nhân rộng.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt công tác chống hạn; đẩy mạnh việc nạo vét kênh mương, tu bổ công trình thủy lợi; xây dựng kế hoạch điều tiết nước tiết kiệm, hợp lý, tránh thiếu nước trong sinh hoạt và sản xuất.

- Tham mưu UBND huyện văn bản xin chủ trương của tỉnh về việc triển khai trồng thí điểm mô hình cây măcca trên địa bàn xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim phù hợp với diện tích, quỹ đất của từng địa phương; đồng thời tham mưu UBND huyện quy hoạch, khoanh vùng nuôi trồng thủy sản phù hợp và hướng dẫn xử lý môi trường nuôi trồng.

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, triển khai có hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; chú ý đến những địa bàn có tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt thấp như xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hòa.

- Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

2. Các ngành chức năng liên quan tập trung chỉ đạo tốt công tác chăm sóc, giao khoán quản lý bảo vệ và công tác trồng rừng đảm bảo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại các trạm kiểm soát lâm sản. Tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp đúng theo quy định để xử lý gỗ sau khi tịch thu.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện khẩn trương khai thác 9,5 ha rừng trồng ở xã Vĩnh Sơn và giao lại cho địa phương cân đối giao đất sản xuất cho nhân dân.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

- Khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ.

- Đẩy mạnh công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Vĩnh Thuận, Vịnh Hòa và làng Hà Rơn, Klotbok. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác đất để làm vật liệu xây dựng thông thường không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND thị trấn Vĩnh Thạnh xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng hộ gia đình ông Nguyễn Tấn Chiến ở thôn Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh trước ngày 20/5/2015 để giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện xây dựng công trình.

4. Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện phối hợp với các ngành chức năng liên quan và xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình cầu treo xã Vĩnh Hiệp để nhanh chóng bàn giao mặt bằng xây dựng cho đơn vị thi công.

5. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện

- Tập trung kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng các công trình trọng điểm. Rà soát, thống kê, tổng hợp các hạng mục công trình đã triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn phân bổ hàng năm.

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ đầu tư, triển khai xây dựng công trình kè chống xói lở Lỗ Chình, xã Vĩnh Hòa trước mùa mưa lũ năm 2015.

6. Công ty cổ phẩn Tổng hợp Vĩnh Thạnh

- Tiến hành kiểm tra, di dời trụ điện tại sân Vận động làng K3, xã Vĩnh Sơn để đảm bảo mức độ an toàn trong quá trình sinh hoạt vui, chơi giải trí theo ý kiến phản ánh của cử tri xã Vĩnh Sơn.

- Thông báo kịp thời, rộng rãi trên sóng đài truyền thanh - truyền hình huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn về sự cố hư hỏng điện, lịch cúp điện, nước để nhân dân biết chủ động trong sinh hoạt. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND huyện áp dụng việc thu phí sử dụng nước sinh hoạt với mức hợp lý, đảm bảo vệ sinh tiêu chuẩn.

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Định Bình, suối Nước nóng và các dự án phát triển du lịch trên địa bàn huyện để tham mưu UBND huyện giải pháp đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư và triển khai xây dựng.

- Tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Công ty cổ phần xây lắp Điện Tuy Phước trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn II); đồng thời lập quy hoạch xây dựng chi tiết, thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Yêu cầu chủ đầu tư tiến hành triển khai dự án tại Khu chăn nuôi tập trung huyện theo đúng tiến độ.

- Yêu cầu chủ đầu tư Dự án Nhà máy tinh bột sắn khẩn trương thực hiện đầu tư, xây dựng nhà máy nhằm sớm đi vào hoạt động sản xuất.

- Chỉ đạo kiểm tra, khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng về điện, cung cấp nước nước sinh hoạt tự chảy; những công trình giao thông, thủy lợi phục vụ dân sinh.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong việc chi trả lương cho đội ngũ thu gom rác thải và quản lý công trình đô thị.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Tập trung rà soát việc phân bổ nguồn vốn của các dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các công trình hoàn thành. Tham mưu UBND huyện xem xét, điều chỉnh vốn phân bổ đối với những địa phương nào không hoàn thành việc thanh quyết toán các công trình.

- Khẩn trương phân bổ nguồn vốn để các địa phương triển khai thực hiện. Chuẩn bị công tác đầu tư xây dựng năm 2016 theo đúng tinh thần Luật Đầu tư công.

- Phối hợp với Chi cục Thuế huyện và các địa phương tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước; rà soát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ tiểu thương, chống thất thu. Tổ chức khai thác tốt các nguồn thu thuế tài nguyên, khoáng sản xây dựng; phí giao thông đường bộ và quỹ quốc phòng an ninh năm 2015.

9. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

 - Tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xử lý việc xâm hại di tích lịch sử vườn Cam Nguyễn Huệ của các hộ dân ở xã Vĩnh Sơn. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh diện tích vườn Cam Nguyễn Huệ cho phù hợp với hiện trạng.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao chuẩn bị các điều kiện tổ chức tham dự Lễ hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 13 tại huyện An Lão.

10. Phòng Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các xã, thị trấn tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời và khống chế các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học. Thực hiện tốt việc xét hoàn thành chương trình tiểu học, công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lập hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2015 và triển khai công tác sinh hoạt hè.

12. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ.

13. Phòng Dân tộc huyện tập trung tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc miền núi đến đúng đối tượng thụ hưởng.

14. Phòng Nội vụ huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện thủ tục thành lập Ban Vận động Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện. Chuẩn bị công tác nhân sự tổ chức bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tiến hành củng cố, kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Hội đồng kiêm nhiệm trực thuộc UBND huyện đảm bảo đúng vị trí, chức năng của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

15. Thanh tra huyện tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các đơn thư khiếu nại còn tồn đọng.

16. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

17. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ lãnh đạo huyện tổ chức chuyến thăm đơn vị kết nghĩa - huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 55 năm kết nghĩa giữa tỉnh Bình Định và Hà Tĩnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định.

18. UBND xã Vĩnh Thịnh tiến hành làm rõ trách nhiệm quản lý của từng cá nhân, địa phương để xảy ra tình khai thác khoáng sản tại khu vực thôn Vĩnh Hòa để báo cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý.

19. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, mọi sự việc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước đều phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, công dân.

UBND huyện thông báo đến các phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

 

                                  


Kim Anh  (Cập nhật ngày 07-05-2015)    Các tin liên quan:
  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Lại tại Hội nghị trực báo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015 (24-03-2015)
  Tăng cường công tác góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (12-01-2015)
  Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 (09-01-2015)
  Thực hiện chế độ hội họp, thông tin báo cáo và xử lý văn bản, theo dõi kết quả xử lý công việc (12-12-2014)
        LỜI CHÀO MỪNG
Đ/c Trần Quốc Lại   Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

 

Trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh xin chân thành cảm ơn sự đóng góp tích cực của các anh chị công tác viên trong thời gian qua và mong nhận được sự cộng tác và đóng góp hơn nữa  của các anh chị trong thời gian đến.
Tin tức gửi về Ban biên tập website theo địa chỉ: banbientapvt@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
 
 

THÔNG BÁO

V/v rà soát xã, thôn hoàn thành mục

tiêu Chương trình 135 năm 2015

Line: http://vinhthanh.binhdinh.gov.

vn/newsdetail.php?newsid=613&id=60

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2015

Xem chi tiết tại: http://vinhthanh.binhdinh.gov.

vn/lawdocdetail.php?id=204&docid=29

         CHUYÊN MUC VIDEO
         TRUYỀN THANH VĨNH THẠNH
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Công báo Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 348154
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Lưu Ngọc Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh