Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Ngày 23/3/2015, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Lại, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Đẩu đã chủ trì Hội nghị trực báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015. Tham dự Hội nghị trực báo có Ủy viên Thường trực HĐND huyện Lý Hoài Nam, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự hội nghị; Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Lại có ý kiến kết luận như sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015 và các cây trồng cạn; thu hoạch vụ Đông Xuân đến đâu cho triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2015 đến đó để tránh tình trạng thiếu nước khi gieo sạ; đồng thời cơ cấu giống hợp lý, triển khai gieo sạ tập trung 01 loại giống/vùng. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kịp thời công tác phòng, chống sâu bệnh trên các loại cây trồng. Triển khai quyết liệt công tác chống hạn. Xây dựng kế hoạch điều tiết nước tiết kiệm, hợp lý, đảm bảo nước tưới trong sản xuất và sinh hoạt. Rà soát, thống kê diện tích sản xuất lúa có khả năng thiếu nước, kiên quyết không cho gieo sạ lúa ở các vùng nói trên và đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi sang trồng các cây trồng cạn.

- Kiểm tra, báo cáo UBND huyện kết quả xử lý các hộ kinh doanh mua bán lúa giống không có giấy phép theo quy định ở các xã, thị trấn.

- Phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến xã Vĩnh Sơn hướng dẫn người dân về kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây lúa vụ Xuân Hè; đẩy mạnh việc hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến đúng đối tượng thụ hưởng.

- Tiếp tục đôn đốc các ngành, các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích; triển khai chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2015.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm tra việc vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và tiêu độc môi trường chăn nuôi.

2. Hạt Kiểm lâm huyện:  phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng bằng nhiều biện pháp như cưỡng chế, phá bỏ cây trồng và trồng lại rừng,... Khẩn trương xác minh làm rõ, báo cáo cho UBND huyện tình hình phát rừng làm nương rẫy trên địa bàn huyện, nhất là địa bàn xã Vĩnh Sơn để kịp thời xử lý.

3. Ban Quản lý rừng phòng hộ phối hợp với Hạt Kiểm lâm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Triển khai trồng rừng theo kế hoạch. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung công tác trồng rừng theo Dự án Jica2 phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa và 02 làng Hà Rơn, Klotpok (thị trấn Vĩnh Thạnh). Đồng thời, kiểm tra, báo cáo lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giao đất ở cho các địa phương nói trên.

5. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tập trung kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng các công trình trọng điểm. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư cho các công trình, dự án được đầu tư từ vốn Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ để khi UBND tỉnh phân bổ vốn thì triển khai thi công ngay.

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Tham mưu UBND huyện sử dụng vốn Khoa học – Công nghệ đầu tư trồng cam và ươm nuôi chình giống. Đồng thời, đề xuất UBND huyện cho doanh nghiệp thuê đất trong Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2) để sản xuất gạch Tuy Nen.

- Làm việc với Sở Giao thông Vận Tải để thống nhất việc rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng cầu treo Vĩnh Hiệp và O2, Vĩnh Kim.

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tà Súc. Rà soát, giao đất xây dựng cho các doanh nghiệp đảm bảo diện tích. Tiến hành thu hồi đất đối với doanh nghiệp thuê đất sử dụng không đúng mục đích hoặc thuê để trống, không đầu tư xây dựng để giao đất xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn; đồng thời lập thủ tục đề nghị thu hồi giấy phép đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Tre Vĩnh Thạnh.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện việc sử dụng kinh phí, nguồn nước tưới hệ thống cây cảnh quan khu Trung tâm hành chính huyện đảm bảo, tiết kiệm và hiệu quả.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tập trung rà soát, thống kê việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chống hạn; đồng thời tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí chống hạn.

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung rà soát, phân bổ và hỗ trợ kịp thời các nguồn vốn sự nghiệp theo Nghị quyết số 30a, Chương trình 135 cho các địa phương.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh theo đúng quy định.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh tham mưu UBND huyện phương án và giá lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân.

8. Phòng Văn hoá Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỷ niệm; đặc biệt là Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thời gian hoạt động của các loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Tiếp tục kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp kịp thời mạng lưới truyền thanh các xã, thị trấn.

9. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các xã, thị trấn tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời và khống chế các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra toàn diện các bậc học. Xây dựng chương trình kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh các cấp Tổ chức tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai các hoạt động hè.

11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Khẩn trương hoàn thành công tác xét, phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a.

12. Phòng Nội vụ tiếp tục rà soát, tham mưu UBND huyện tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ, công chức theo thẩm quyền quản lý. Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức cấp xã (theo Kế hoạch năm 2014) đạt kết quả. Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các chế độ nâng ngạch, bậc lương cho cán bộ, công chức theo quy định.

13. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ. Tham mưu UBND huyện thành lập 02 Tiểu đội dân quân cơ động ở xã Vĩnh Sơn và thị trấn Vĩnh Thạnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Khẩn trương giải quyết vụ phá rừng ở Hà Ri, Vĩnh Hiệp.

14. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý tình trạng các hộ kinh doanh  mua bán giống không có giấy phép theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện lên UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biết, chỉ đạo.

14. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện chế độ hội họp, báo cáo đúng nội dung, thành phần và thời gian quy định.

UBND huyện thông báo đến các phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 


Tin tức: Kim Anh  (Cập nhật ngày 24-03-2015)    Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (12-01-2015)
  Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 (09-01-2015)
  Thực hiện chế độ hội họp, thông tin báo cáo và xử lý văn bản, theo dõi kết quả xử lý công việc (12-12-2014)
        LỜI CHÀO MỪNG
Đ/c Trần Quốc Lại   Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

 

Trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh xin chân thành cảm ơn sự đóng góp tích cực của các anh chị công tác viên trong thời gian qua và mong nhận được sự cộng tác và đóng góp hơn nữa  của các anh chị trong thời gian đến.
Tin tức gửi về Ban biên tập website theo địa chỉ: banbientapvt@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
 
 

THÔNG BÁO

V/v rà soát xã, thôn hoàn thành mục

tiêu Chương trình 135 năm 2015

Line: http://vinhthanh.binhdinh.gov.

vn/newsdetail.php?newsid=613&id=60

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2015

Xem chi tiết tại: http://vinhthanh.binhdinh.gov.

vn/lawdocdetail.php?id=204&docid=29

         CHUYÊN MUC VIDEO
         TRUYỀN THANH VĨNH THẠNH
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Công báo Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               12
  Số lượt truy cập: 348164
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Lưu Ngọc Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh