Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH

 

 

I.  THÀNH VIÊN  UBND HUYỆN VĨNH THẠNH

NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

1. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:  Ông Trần Quốc Lại

+ Điện thoại cơ quan: 056.3886.311

+ Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thanh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

2. UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện:  Ông Lưu Ngọc Cường

+ Điện thoại cơ quan: 056.3886.374

+ Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thanh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

3. UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện: Ông Lê Văn Đẩu

+  Điện thoại cơ quan: 056.3886.373.

+ Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

4. Ông Huỳnh Đức Bảo - Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

+  Điện thoại cơ quan: 056.3886.376

+ Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thanh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

5. Ông Lê Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

+ Điện thoại cơ quan: 056.3886.671

+ Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thanh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

6. Ông Huỳnh Văn An - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện

+ Điện thoại cơ quan: 056.3886.214

+ Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thanh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

7. Ông Đặng Thanh -  Huyện Ủy viên - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Điện thoại cơ quan: 056.3886.353

+ Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thanh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN VĨNH THẠNH

 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Quốc Lại

Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại điều 126 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/3/2003 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định; đồng thời trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Ngân sách, Quy hoạch - kế hoạch đầu tư phát triển, Tổ chức cán bộ, Cải cách thủ tục hành chính, Khen thưởng và kỷ luật, Quân sự, Công an, Thanh tra, Tư pháp và phụ trách địa bàn xã Vĩnh Kim. Phối hợp với Thường trực HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Cựu Chiến binh, Hội Luật gia và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực công tác.

 

2. Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

Được sự phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; vừa chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phụ trách lĩnh vực được phân công, cụ thể sau:

 

a. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lưu Ngọc Cường

Làm nhiệm vụ Thường trực, thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, theo dõi các ngành: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Truyền thanh - Truyền hình, Y tế, Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tôn giáo, Dân tộc, Ngân hàng Chính sách Xã hội, phụ trách địa bàn xã Vĩnh Thuận và Vĩnh Hòa. Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật. Phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động huyện và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 

b. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Văn Đẩu

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kinh tế, theo dõi các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kiểm lâm, Thuế, Thú y, Bảo vệ thực vật, Kinh tế và Hạ tầng, Thống kê, Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quản lý rừng, Thương mại, Bưu điện, Hợp tác xã nông nghiệp, điện - nước, định canh - định cư, phụ trách địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Quang. Phối hợp với các Hội Nông dân, Hội VACVINA, Hội sinh vật cảnh huyện và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 

3. Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng thuộc lĩnh vực nào thì do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách ngành, lĩnh vực đó kiêm nhiệm (có bảng phân công chi tiết kèm theo).

Về xây dựng cơ bản (theo danh mục được phê duyệt) và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân thuộc ngành, lĩnh vực nào thì Phó Chủ tịch phụ trách ngành, lĩnh vực đó theo dõi, chỉ đạo quản lý và xử lý, sau đó báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

 

4. Các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện

Vừa chịu trách nhiệm đối với công việc chung của Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, vừa chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trước Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trực tiếp phụ trách một số ngành:

a. Ông Lê Văn Dũng: Phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự huyện và địa bàn xã Vĩnh Sơn.

b. Ông Huỳnh Văn An: Phụ trách Công an huyện và địa bàn xã Vĩnh Thịnh.

c. Ông Đặng Thanh: Phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và địa bàn xã Vĩnh Hiệp.

d. Ông Huỳnh Đức Bảo: Phụ trách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và địa bàn xã Vĩnh Hảo.

 

III. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

 

1. Ông Huỳnh Đức Bảo - Huyện Ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

+  Điện thoại cơ quan: 056.3886.376

 

2. Ông Nguyễn Đình Ngân - Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện

+ Điện thoại cơ quan: 056.3886.889

         LỜI CHÀO MỪNG
Đ/c Trần Quốc Lại   Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

 

Trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh xin chân thành cảm ơn sự đóng góp tích cực của các anh chị công tác viên trong thời gian qua và mong nhận được sự cộng tác và đóng góp hơn nữa  của các anh chị trong thời gian đến.
Tin tức gửi về Ban biên tập website theo địa chỉ: banbientapvt@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
 
 

THÔNG BÁO

V/v rà soát xã, thôn hoàn thành mục

tiêu Chương trình 135 năm 2015

Line: http://vinhthanh.binhdinh.gov.

vn/newsdetail.php?newsid=613&id=60

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2015

Xem chi tiết tại: http://vinhthanh.binhdinh.gov.

vn/lawdocdetail.php?id=204&docid=29

         CHUYÊN MUC VIDEO
         TRUYỀN THANH VĨNH THẠNH
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Công báo Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 347971
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Lưu Ngọc Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh